Cactus

Jiang Tong Zheng, ZheJiang, Quzhou, China

  • コンペティション: ColorQuest
  • コンペティション部門: CQ - Chrome® Green
  • 西暦年: 2019